Iron Man K1 Playing Card

終於登場啦!🔥

.

其實副啤牌已經到咗好多日,但係一直冇時間出post,就等我為大家介紹吓副啤牌啦

.

首先,今次同以往不一樣係Iron Man副啤牌嘅燈係可以換電池,大大延長咗副啤牌仲喺度但係已經冇電嘅情況,期次依然係採用左非常獨特嘅雙手開扇方法去打開啤,可以話係儀式滿滿,其次係啤牌設計方面,加入左大量Iron Man嘅元素係入邊,牌盒你用咗激光雕刻,凹凸起伏嘅觸感,並採用咗冷燙技術,並配上灰黑配色。全部人手組裝,科技感爆棚

Iron Man MK1限量版(產品編號44)

HK$420.00價格